เสนาฯ มาแรง! โหมเปิดโครงการเท่าตัว 2.3 หมื่นล้าน ดึงสตาร์ทอัพพัฒนาบริการร่วมโดยสารให้ลูกบ้าน

Sena Smart Feeder แบ่งเป็นระบบ Smart Sharing ที่พัฒนาร่วมกับสตาร์ทอัพไทย Liluna ให้ลูกบ้านสามารถแบ่งปันการเดินทางและสิ่งของร่วมกันได้ เช่น ลูกบ้าน A จะขับรถยนต์จากโครงการที่บางนาไปที่สถานี BTS พร้อมพงษ์ สามารถประกาศรับผู้โดยสารที่จะติดรถไปด้วยกัน (Carpool) หรือลูกบ้านมีสิ่งของไม่ได้ใช้งานสามารถประกาศให้ยืม/เช่ากับลูกบ้านคนอื่นๆ ได้ (ทั้งหมดสามารถคิดค่าบริการหรือไม่ก็ได้ ตามความสมัครใจของเจ้าของสิ่งของ)

อ่านต่อได้ที่ http://www.forbesthailand.com/news-detail.php?did=2210