แอลพีเอ็นย้ำ‘ชุมชนน่าอยู่’ผุด‘คาร์พูล’บายลิลูน่า

ภายใต้วัฒนธรรมการอยู่อาศัยของสมาชิกชุมชน“ลุมพินี”ให้ความสำคัญต่อคุณค่างานบริการ (Service Value) ตลอดระยะเวลา 29 ปี เพื่อตอกย้ำการสร้าง“ชุมชนน่าอยู่”ในที่พักอาศัยของกลุ่มแอลพีเอ็น

โอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPN  ผู้พัฒนาอาคารชุดพักอาศัยแบรนด์ “ลุมพินี” กล่าวว่าการพัฒนาที่อยู่อาศัยของแอลพีเอ็น ที่มุ่งสร้าง“ชุมชนน่าอยู่”สำหรับทุกวัย ประกอบไปด้วย  3 แกนหลัก คือ “ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน” เพื่อทำให้การพักอาศัยใน“บ้านหลังใหญ่” อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดี รวมทั้งจิตสำนึกของการอยู่ร่วมกัน ดูแลห่วงใยและแบ่งปัน

อ่านต่อได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/789524