LILUNA ชนะรางวัล 1 ใน 3 ทีมสุดท้าย ” โครงการ GSB สุดยอด SMEs STARTUP ตัวจริง “


ธนาคารออมสิน จัดประกวดงานใหญ่แห่งปี ” GSB สุดยอด SMEs STARTUP ตัวจริง ” 

พื้นที่สำหรับผู้ประกอบการ SMEs และ STARTUP ได้มีโอกาสโชว์ผลงานโมเดลธุรกิจและนวัตกรรมใหม่ๆ
ที่โดดเด่นและแตกต่าง ชิงเงินทุนมูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท! ภายใต้ Concept SMEs Startup Wow! “ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง”
เป็นการสร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายใหม่(Startup) เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุค 4.0
ในการก่อให้เกิดสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

หลักเกณฑ์การตัดสินผลงานของคณะกรรมการ มี 5 ข้อหลักดังนี้
1. Market Opportunity (โอกาสทางการตลาด) : สามารถระบุปัญหา (Pain point) ที่ต้องการตอบได้อย่างชัดเจน โดยสามารถอธิบายความสำคัญของปัญหา ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย ขนาดตลาดศักยภาพในการเติบโตของตลาดได้อย่างชัดเจนทั้งในเชิงจำนวน และมูลค่า
2. Solution Attractiveness (ความน่าสนใจของนวัตกรรม) : สามารถอธิบายคุณสมบัติ(attributes)และคุณประโยชน์ (Benefits) ที่โดดเด่นของนวัตกรรมได้อย่างชัดเจนว่าสามารถตอบโจทย์ / แก้ปัญหาได้อย่างโดนใจเหนือกว่าทางเลือกอื่นๆที่มีอย่างไร สร้างความว้าวด้วยอะไร อย่างไร
3. Scalable Business Model (รูปแบบธุรกิจที่ขยายได้ง่ายและเร็ว) : รูปแบบการดำเนิน ธุรกิจมีวิธีการสร้างรายได้ รูปแบบการลงทุน และต้นทุนที่เหมาะสม มีวิธีการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดี และมีเครือข่าย / พันธมิตรที่ช่วยให้มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจได้อย่างก้าวกระโดด
4. Social Impact (ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม) : นวัตกรรมที่สร้าง และรูปแบบธุรกิจที่ใช้สามารถช่วยแก้ปัญหา / สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติในวงกว้าง ที่ไม่ใช่เป็นเพียงประโยชน์ในทางธุรกิจเท่านั้น
5. Presentation + Q&A ผู้เข้าประกวดต้องแสดงความสามารถในการนำเสนอผลงาน และตอบคำถามต่อคณะกรรมการ ในรอบชิงชนะเลิศ โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับรอบคัดเลือกในทุกรอบการแข่งขัน

ทีมLILUNA ผ่านคัดเลือกเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายจากทั้งหมด 1,028 ทีม
มีโอกาสเข้าร่วมการCoaching จาก 10 กูรู ผู้มากด้วยประสบการณ์ในวงการต่างๆ มาให้คำแนะนำและเคล็ดลับในการนำเสนอผลงาน รวมถึงเสริมสร้างทักษะในทุกมิติให้กับผู้ประกอบการรายใหม่(Startup)ทุกทีมอย่างใกล้ชิด เพื่อพิชิตเงินทุนประเดิมในการทำธุรกิจ 1 ล้านบาท จากธนาคารออมสิน

จนมาถึงรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ ลาน Eden ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์
เราก็ได้พบกับผู้ชนะทั้ง 3 ทีมเป็นที่เรียบร้อย ทีมLILUNA ได้รับรางวัลชนะเลิศติดอันดับ 3 ทีมสุดท้าย
โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจำนวน 200,000 บาทพร้อมโล่รางวัลอันทรงเกียรติ จากนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมได้ร่วมเดินทางพร้อมคณะผู้ประกอบการและธนาคารออมสินไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายนนี้

 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม www.gsb100tomillion.com