“Liluna ได้รับคำแนะนำการพัฒนาแอปพลิเคชั่นจากท่านนายก ขณะร่วมงาน CLMVT Forum 2018”

นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ” CLMVT Forum 2018 ” จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร พร้อมเชิญเหล่าบุคลากรชั้นนำ อาทิ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้นำภาคธุรกิจ ภาควิชาการและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จาก 5 ประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม ไทย ภายใต้แนวคิด ทะยานสู่อนาคตด้วยการใช้เทคโนโลยี” (CLMVT Taking-Off Through Technology) ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ทีม Liluna(ลิลูน่า) ได้มีโอกาสเข้าร่วมจัดแสดงผลงานภายในงาน CLMVT Forum 2018 นี้

และได้มีโอกาสแนะนำลิลูน่าให้กับท่านนายกรู้จัก โดยเรายึดมั่นอย่างแน่วแน่ในการช่วยลดปัญหาการจราจรให้กับสังคมไทย
ท่านนายกได้ให้คำแนะนำว่า ” แค่คาร์พูล ยังไม่เพียงพอ ” อยากให้ทางลิลูน่าพัฒนาไปให้ไกลมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางลิลูน่าเองมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะนำคำแนะนำทั้งหมดไปปรับใช้และพัฒนาให้แอปพลิเคชั่น #ลิลูน่า ให้ดีมากยิ่งขึ้น

ทางทีมลิลูน่าต้องขอขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำและโอกาสที่ดีในการเข้าร่วมงานระดับประเทศครั้งนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม :
www.moc.go.th/index.php/moc-news/2015-10-19-04-33-08/item/กระทรวงพาณิชย์เปิดงาน-clmvt-forum-2018-ทะยานสู่อนาคตด้วยการใช้เทคโนโลยี.html