เปรียบเทียบหมัดมวย บริการ Ride-Hailing ในไทยปี 2018

การเดินทางนับเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนกิจกรรมทั้งหลายภายในสังคม หากเมืองใดมีระบบการคมนาคมที่ดีก็ส่งผลให้เมืองน่าอยู่ไปด้วย ซึ่งในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพเองถือเป็นเมืองที่การคมนาคมยังคงเป็นปัญหาหลักของคนกรุง การเพิ่มรูปแบบการเดินทางก็เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดี โดยรูปแบบที่ได้รับความสนใจช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคือ Ride-Hailing Platform ซึ่งมีผู้ให้บริการในไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ Techsauce จึงขอรวบรวมข้อมูล Ride-Hailing Service ที่ให้บริการในไทยในปี 2018 มาให้ทุกท่านได้เห็นภาพรวมกัน

อ่านต่อได้ที่ https://techsauce.co/transportation/ride-hailing-thailand-2018/